Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.

Novice in obvestila

Izšla je nova številka glasila Koseški glas

Zelo smo veseli, da smo v teh zelo negotovih in neprijaznih časih uspeli pripraviti naslednjo, že 82. številko društvenega glasila Koseški glas. Članom društva in naročnikom smo jo že poslali po pošti. Nekaj izvodov glasila smo dostavili tudi v Mestno knjižnico Ljubljana, župnijski urad Koseze in Osnovno šolo Koseze. Vsi zainteresirani pa ga še vedno lahko naročijo preko naše e-pošte.

Tradicionalno brezplačno deljenje sadik balkonskega cvetja v Kosezah

Seznanjamo vas, da je upravni odbor TD Koseze na svoji dopisni seji sprejel sklep, da brezplačnega deljenja balkonskega cvetja letos ne bomo izvedli zaradi še vedno veljavnih epidemioloških ukrepov. Mnenja smo, da bi bilo predvsem na izkušnje minulih let z nepopisno gnečo, skoraj nemogoče zagotoviti varno razdaljo med čakajočimi občani.

Čistilne akcije

Seznanjamo vas, da je upravni odbor TD Koseze na svoji dopisni seji dne 22.3.2021 sprejel sklep, da se zaradi širjenja koronavirusa in epidemioloških ukrepov, ki veljajo in se še sprejemajo v zvezi s tem, do nadaljnega zamrzne vse aktivnosti glede čistilnih akcij predvidenih v letošnjem letu.Izpeljali jim bomo takoj, ko bodo razmere takšne dejavnosti dovoljevale oziroma, ko bomo prešli v skladu z načrtom sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 v rumeno fazo.

Enotno komunalno urejanje naselja Koseze

Posredujemo sklep Upravnega odbora TD Koseze :

Glede na povečane stroške izvajanja dejavnosti in nepripravljenost upravnikov oziroma lastnikov stanovanj v terasastih blokih na Ulici bratov Učakar 4-70, da bi povišali znesek mesečnega prispevka za urejanje naselja na posamezno stanovanje in na odpovedi s strani upravnikov nekaterih blokov med UBU4 in UBU70 v zadnjih dneh, smo se na sestanku Upravnega odbora TD Koseze soglasno odločili, da z 31.12.2020 prenehamo z izvajanjem komunalnega urejanja – EKUN v naselju terasastih blokov na Ulici bratov Učakar 4-70, ki ga je TD Koseze prevzelo 1.1 1996 od tedanje KS Koseze na osnovi sklepov 34. seje sveta KS Koseze dne 12.12.1995. V vseh teh letih so se namreč stalno povečevali stroški za gorivo, stroški dela, zadnja leta izrazito stroški odlaganja odpadkov na deponiji Barje. Žal se z omejenimi sredstvi ne da več izvajati storitev v predvidenem obsegu, zato smo bili prisiljeni sprejeti takšno radikalno odločitev. Glede na povečane stroške izvajanja dejavnosti in vse manjše število plačnikov prispevka EKUN v individualnem delu naselja, se z 31.12.2020 preneha urejanje zelenih površin na Štirnovi ulici, Plevančevi ulici, Cesti na Laze, Ulici bratov Bezlajev, Brajnikovi ulici, Ulici Olge Mohorjeve, Ulici bratov Škofov, Ferberjevi ulici, Ulici Zore Ragancinove in Podutiški cesti.

Naj samo navedemo podatek, da smo v zadnjih 25 letih za izvajanje enotnega komunalnega urejanja naselja Koseze iz redne dejavnosti društva (sredstva pridobljena iz članarine, oglasov in javnih razpisov)  namenili   24.231,79 EUR, saj je bilo sredstev pridobljenih iz naslova prispevka za EKUN bistveno premalo.

Vreme v Kosezah

Stanje vremena ob 15:00:02:
temperatura: 23.3°C | zračni tlak: 1020.8 hPa | vlaga: 49%

Fotografije Kosez

Oglejte si fotografije koseških znamenitosti in utrinke dogajanja v Kosezah.

 • Pogled na Kamniško-Savinjske alpe iz Kosez Pogled na Kamniško-Savinjske alpe iz Kosez
 • Koseški bajer Koseški bajer
 • Koseški bajer v soju lune Koseški bajer v soju lune
 • Delitev toplih napitkov ov večernem teku na smučeh ob baklah Delitev toplih napitkov ov večernem teku na smučeh ob baklah
 • Podutiška cesta Podutiška cesta
 • Gasilni dom PGD Zgornja Šiška Gasilni dom PGD Zgornja Šiška
 • Kozolec ob POT-i Kozolec ob POT-i
 • Koseški bajer Koseški bajer
 • Delitev sadik cvetja ob Koseškem bajerju Delitev sadik cvetja ob Koseškem bajerju
 • Godba na pihala za praznik dela Godba na pihala za praznik dela
 • Delitev sadik cvetja ob Koseškem bajerju Delitev sadik cvetja ob Koseškem bajerju
 • Terasasti bloki Terasasti bloki
 • Cerkev Presvetega Odrešenika Cerkev Presvetega Odrešenika
 • Zasnežene Koseze Zasnežene Koseze
 • Osnovna šola Valentina Vodnika Osnovna šola Valentina Vodnika
 • Soseska Mostec Soseska Mostec
 • Vrtec Mojca Vrtec Mojca
 • Modelarji ob Koseškem bajerju Modelarji ob Koseškem bajerju


Zadnja številka glasila Koseški glas

Prelistajte zadnjo, 80. številko našega glasila, ki je izšla avgusta 2020.

Pretekle številke glasila:

Več o našem glasilu »