Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.

O društvu

Logotip Turističnega društva Koseze

O nas

Ustanovni zbor Turističnega društva Koseze je bil 30. marca 1994. Na njem so bila sprejeta Pravila društva in nato društvo vpisano v register društev pri Mestnem sekretariatu za notranje zadeve mesta Ljubljana. Turistično društvo Koseze je od ustanovitve povezano v Turistično zvezo Slovenije. Število članov se je od 15 ustanovitvenih članov v letu 1994 povečevalo iz leta v leto, tako da je imelo konec decembra 1997 že 106 članov.

Dogajanje v zadnjem letu

V februarju 2015 smo na občnem zboru pregledali delovanje društva v zadnjem letu in si razdelili nove naloge. Marca in aprila smo izpeljali tri uspešne čistilne akcije v gozdu ob zahodni obvoznici, ob cesti Koseze-Brdo, ob Koseškem bajerju in Koseškem borštu ter v gozdu med Motelom Park, Večno potjo in cesto na Brdo. Čistilne akcije je finančno podprl zavod Turizem Ljubljana.

Aprila smo sodelovali pri pripravi in izvedbi koncerta godbe na pihala Litostroj v osrednjem delu naselja terasastih blokov.

V aprilu smo pripravili 63. številko, v juniju 64. številko, v septembru 65. številko in v decembru 66. številko društvenega glasila Koseški glas, ki ga brezplačno prejemajo člani društva in naročniki.

V maju smo na stojnici ob Koseškem bajerju med obiskovalce brezplačno razdelili več kot 120 sadik okrasnega cvetja. Del cvetja smo sami kupili v vrtnariji Berlič, del pa nam ga je poklonil lastnik vrtnarije.

Spomladi smo v naselju ponovno namestili prebarvane in obnovljene klopi za počitek in generalno obnovili vseh sedem kozolcev za obvestila.

Februarja, marca, aprila, maja, septembra, oktobra, novembra in decembra smo pomagali lastnikoma Zasebne železniške modulne makete Koseze pri pripravi razstav modulne železnice v HO merilu na Osnovni šoli Koseze.

Redno se vzdržuje in dopoljnjuje s podatki spletna stran društva. Med ostalim so bile redno dodajane na ogled vse novo skenirane številke glasila.

Jeseni smo v naselju terasastih blokov namestili novo klop za počitek.

Dobro smo sodelovali s Četrtno skupnostjo Šiška. Pristojne službe Mestne občine Ljubljana opozarjali na pomanjkljivosti. Žal se vse manjši del naših pripomb in opozoril upošteva.

Tradicionalno novoletno srečanje smo izpeljali v novembru.

Ob koncu leta 2015 smo imeli v društvu 58 članov s plačano članarino.

Članarina za leto 2016 znaša po sklepu UO TD Koseze 10,00 EUR. Člani brezplačno prejemajo društveno glasilo Koseški glas in koristijo druge ugodnosti. Vabimo vas torej, da se tudi vi včlanite v Turistično društvo Koseze in sooblikujete podobo našega kraja.