Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.

O društvu

Logotip Turističnega društva Koseze

O nas

Ustanovni zbor Turističnega društva Koseze je bil 30. marca 1994. Na njem so bila sprejeta Pravila društva in nato društvo vpisano v register društev pri Mestnem sekretariatu za notranje zadeve mesta Ljubljana. Turistično društvo Koseze je od ustanovitve povezano v Turistično zvezo Slovenije. Število članov se je od 15 ustanovitvenih članov v letu 1994 povečevalo iz leta v leto, tako da je imelo konec decembra 1997 že 106 članov.

Dogajanje v zadnjem letu

Upravni odbor društva se je v letu 2020 sestal devetkrat. V začetku marca smo na občnem zboru pregledali delovanje društva v letu 2019 in sprejeli program dela za naprej. Zaradi epidemije koronavirusa smo čistilne akcije izpeljali šele v mesecu juniju. Čistili smo v gozdu ob zahodni obvoznici, ob cesti Koseze-Brdo, ob Koseškem bajerju in Koseškem borštu ter v gozdu med Motelom Park, Večno potjo in cesto na Brdo. Čistilne akcije je finančno podprl javni zavod Turizem Ljubljana. Junija smo organizirali uspešen koncert godbe na pihala Litostroj ob Koseškem Bajerju. V aprilu smo pripravili 79. številko, v juliju 80. številko in v novembru 81. številko društvenega glasila Koseški glas, ki ga brezplačno prejemajo člani društva in naročniki. Zaradi koronavirusa lani nismo izvedli brezplačne delitve sadik okrasnega cvetja. Spomladi smo v naselju ponovno namestili prebarvane in obnovljene klopi za počitek. Redno se vzdržuje in dopolnjuje s podatki spletna stran društva. Med ostalim so bile redno dodajane na ogled vse novo skenirane številke glasila. Tradicionalnega novoletnega srečanja društev s področja Kosez lani zaradi koronavirusa nismo izpeljali. Ob koncu leta 2020 smo imeli v društvu 41 članov s plačano članarino.

Članarina za leto 2021 znaša po sklepu UO TD Koseze 10,00 EUR. Člani brezplačno prejemajo društveno glasilo Koseški glas in koristijo druge ugodnosti. Vabimo vas torej, da se tudi vi včlanite v Turistično društvo Koseze in sooblikujete podobo našega kraja.