Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.

Zgodovina delovanja društva

Ustanovitev in začetki

Ustanovni zbor Turističnega društva Koseze je bil 30. marca 1994. Na njem so bila sprejeta Pravila društva in nato društvo vpisano v register društev pri Mestnem sekretariatu za notranje zadeve mesta Ljubljana. Turistično društvo Koseze je od ustanovitve povezano v Turistično zvezo Slovenije. Število članov se je od 15 ustanovitvenih članov v letu 1994 povečevalo iz leta v leto, tako da je imelo konec decembra 1997 že 106 članov.

Že v letu 1994 je društvo izvedlo več čistilnih akcij na POT-i in ob Koseškem bajerju ter financiralo postavitev 4 lesenih kozolcev za obvestila v naselju Koseze. V začetku leta 1995 je društvo na Ministrstvu za okolje in prostor, vložilo pismeno vlogo za pridobitev koncesije na Koseškem bajerju. V tem letu sta bili izvedeni dve čistilni akciji na in ob Koseškem bajerju ter zabavna prireditev s kresovanjem ob Koseškem bajerju v mesecu septembru. Izdane so bile tudi tri razglednice z motivi Kosez(naprodaj na sedežu društva in v prodajalni M-SHOP podjetja Sagrema d.o.o. na tržnici Koseze, Vodnikova 187).

Zelo lepo je uspel tudi jesenski izlet v Selnico ob Dravi. V januarju in februarju 1996 je društvo izvedlo dva nočna teka na smučeh ob baklah ob POTI, katerih se je udeležilo precej tekačev in še več radovednežev. S prostovoljnim delom članov je bilo dokončanih 20 kompletov lesenih miz in klopi za prireditve, katere izposojamo tudi zainteresiranim občanom in društvom. Kupljeni in obnovljeni sta bili tudi dve rabljeni leseni stojnici za izvedbo raznih prireditev. Ministrstvo za okolje in prostor je po skoraj letu in pol zavrnilo našo vlogo za koncesijo brez prave utemeljitve. V začetku leta 1996 je društvo od krajevne skupnosti Koseze prevzelo izvajanje nalog v zvezi z urejanjem okolja. V zvezi s problematiko Koseškega bajerja, ki si ga neupravičeno lasti Ribiška družina Dolomiti, je bilo časopisom posredovano odprto pismo županu MOL (objavil samo Dnevnik ). Tudi v januarju 1997 smo izvedli nočni tek na smučeh ob baklah z množično udeležbo, kar samo dokazuje, da ljudje potrebujejo podobnih prireditev. V mesecu februarju 1997 je društvo ob sodelovanju Društva ljubiteljev železnic iz Ljubljane organiziralo razstavo modulne železnice v Ho merilu v Osnovni šoli Koseze. Zabavna prireditev s kresovanjem in srečelovom ob Koseškem bajerju v juniju 1997 je lepo uspela, zato upamo, da bo postala tradicionalna. Izleta na smučarske polete v Planico in jesenski izlet na Kozjansko sta na zadovoljstvo udeležencev odlično uspela.

Februarja 1998 je izšla prva številka glasila našega društva, ki smo ga poimenovali Koseški glas. V čistilni akciji maja 1998 smo očistili obrežja bajerja. Zabavna prireditev s srečelovom in kresovanjem ter ugibanjem teže pršuta v juniju 1998 je privabila številne obiskovalce, ki so ob dobri hrani in pijači ter zabavni glasbi preživeli nekaj prijetnih uric v naravnem okolju. Na jesenskem izletu smo spoznavali lepote Cerkniškega jezera, Slivnice, gradu Snežnik, Bloške planote in Nove Štifte. Po kosilu na Travni gori smo se preko Turjaka vrnili v Ljubljano. V sodelovanju z ljubitelji malih železnic smo decembra 1998 v osnovni šoli Koseze pripravili šestdnevno razstavo modulne železniške makete v HO merilu. V idealnih snežnih razmerah, smo 18. februarja izpeljali tradicionalni smučarski tek ob baklah, kjer smo obiskovalcem ponovno brezplačno delili kuhano vino in čaj. Zgodnje pomladne dni smo izkoristili za namestitev nekaj novih klopi za počitek in koškov za odpadke ob pešpoteh v naselju.

V tem tisočletju

V mesecu marcu 2000 je naše društvo financiralo popravilo igral na treh otroških igriščih v naselju Koseze. Nekaj prizadevnih članov društva je 5. maja v čistilni akciji očistilo okolico bajerja in bližnji koseški boršt. Junija meseca smo s prostovoljnim delom, člani društva obnovili in prebarvali tri kozolce za obvestila v naselju terasastih blokov, katere nepridipravi z velikim veseljem uničujejo iz meseca v mesec. Maja, junija in novembra smo spet pripravili razstavo malih železnic v OŠ Koseze, ki je privabila številne navdušene obiskovalce, še posebej otroke. Vseskozi smo uspešno izvajali enotno komunalno urejanje Kosez, katerega nadaljevanje pa je vprašljivo zaradi poskusov posameznih upravnikov blokov, da to uspešno in družbeno koristno akcijo onemogočijo. V decembru 2000, smo ponovno pripravili tridnevno razstavo malih železnic, kjer smo med obiskovalce izžrebali nekaj praktičnih nagrad. Takoj po novem letu je društvo založilo in izdalo dve novi razglednici z motivi iz Kosez, ki so zaenkrat naprodaj v prodajalni M-SHOP na tržnici Koseze. Aprila je izšla že 14. številka Koseškega glasa, ki preko 2000 gospodinjstev v Kosezah redno obvešča o minulih in prihajajočih dogodkih in predstavlja tudi nekdanji način življenja v teh krajih. Kljub vsem naštetim aktivnostim, nam je pristojno ministrstvo Republike Slovenije že dvakrat zavrnilo pridobitev statusa društva, ki deluje v javno dobro. Le kdo bi lahko razumel te politike?

V maju in juniju 2001 je bila v prostorih OŠ Koseze organizirana razstava modulne železniške makete. Jeseni 2001 je izšla 15. številka Koseškega glasa z aktualnimi novicami. Pred novim letom smo ponovno odprli vrata razstave modulne železnice na OŠ Koseze in hkrati v vsa koseška gospodinjstva dostavili 16. številko Koseškega glasa.

V aprilu 2002 smo izpeljali zelo uspešno čistilno akcijo v gozdu ob zahodni obvoznici, v začetku junija je potekala ob sodelovanju potapljaškega kluba Vivera čistilna akcija na Koseškem bajerju. Konec maja 2002 je bil ustanovljen Odbor za obnovo zgodovinskega jedra srednjeveške vasi Koseze in obuditev spomina na industrialca švedskega rodu iz 19. stoletja Gustava Tönniesa. Odbor se je ustanovil ob sodelovanju Turističnega društva Koseze, ki zaenkrat koordinira dejavnost in nudi odboru tudi administrativno pomoč. Redni letni občni zbor smo združili s prijetnim izletom na Travno goro nad Sodražico. Financirali smo obnovo sedmih kozolcev za obvestila. V OŠ Koseze so bile marca, aprila, maja, junija, oktobra, novembra in decembra dobro obiskane razstave modulne železnice. V decembru smo med obiskovalci izžrebali praktične nagrade. Novoletnega srečanja v gostišču JEŽ v decembru, so se poleg članov nadzornega odbora in upravnega odbora TD Koseze udeležili še predstavniki PGD Zg. Šiška, ZZB NOB KOSEZE, član sveta četrtne skupnosti Šiška, član mestnega sveta MOL in poslanka v državnem zboru RS. Založili in izdali smo štiri številke glasila Koseški glas.

V januarju in februarju 2003 smo po nekaj zelenih zimah ponovno izpeljali nočna teka na smučeh ob baklah. V marcu in april smo izpeljali tri uspešne čistilne akcije v gozdu ob zahodni obvoznici ob cesti Koseze-Brdo, ob Koseškem bajerju in Koseškem borštu ter v gozdu med Motelom Park, Večno potjo in cesto na Brdo. Odbor za obnovo zgodovinskega jedra srednjeveške vasi Koseze in obuditev spomina na industrialca švedskega rodu iz 19. stoletja Gustava Tönniesa je aktivno deloval in podal predlog za poimenovanje in ureditev spominskega parka ob Koseškem bajerju, pripravlja pa se tudi razstava. S finančno pomočjo Zavoda za turizem smo postavili nekaj novih koškov za smeti in klopi za počitek v Kosezah, nadalje smo ponatisnili razglednico z motivom Kosez v nakladi 2000 kosov, posodobili spletne strani našega društva in jih preselili na strežnik SIOL-a, založili in izdali smo štiri številke glasila Koseški glas. V OŠ Koseze so bile marca, maja, junija, novembra in decembra dobro obiskane razstave modulne železnice v merilu H0. V decembru smo med obiskovalci razstave izžrebali praktične nagrade. Novoletnega srečanja v gostišču JEŽ v decembru, so se poleg članov nadzornega odbora in upravnega odbora TD Koseze udeležili še predstavniki PGD Zg. Šiška, Društva upokojencev Koseze, člana sveta četrtne skupnosti Šiška, član mestnega sveta MOL.

V začetku marca 2004 smo izpeljali tradicionalni nočni tek na smučeh ob baklah. Konec marca in v začetku aprila, smo izpeljali štiri uspešne čistilne akcije v gozdu ob zahodni obvoznici, ob cesti Koseze-Brdo, ob Koseškem bajerju in Koseškem borštu ter v gozdu med Motelom Park, Večno potjo in cesto na Brdo. Očistili smo tudi divje odlagališče ob Podutiški cesti. Čistilne akcije je finančno podprl Zavod za turizem Ljubljana. Maja, oktobra, novembra in decembra smo skupaj z Zasebno železniško modulno maketo Koseze organizirali razstave malih železnic v HO merilu na OŠ Koseze. Za razstavo v decembru smo prispevali tudi praktične nagrade. S finančno pomočjo Zavoda za turizem smo ponatisnili razglednico z motivom Kosez in založili novo razglednico z zimskim motivom Kosez. Izdali smo štiri številke glasila Koseški glas, ki ga prejemajo člani društva in vse širši krog naročnikov. Redno se vzdržuje in dopolnjuje s podatki spletna stran društva, v letu 2004 smo dodali rubriko KOSEZE DANES. V februarju in aprilu smo organizirali dva sestanka s predstavniki terasastih blokov in upravniki glede enotnega komunalnega urejanja naselja. V juniju smo na sestanek o urejanju zelenice poleg Policije na Podutiški cesti povabili predstavnike Policije, ministrstva, mestne občine Ljubljana in Četrti Šiška. Čeprav dogovor o financiranju urejanje te zelenice ni bil dosežen, od julija dalje na zelenici kosimo travo, obrezujemo drevje in pobiramo listje ter smeti. Ob pešpot, ki vodi preko zelenice, smo postavili klop za počitek. Od ustanovitve Odbora za obnovo zgodovinskega jedra srednjeveške vasi Koseze in obuditev spomina na g.Toennisa naše društvo koordinira dejavnosti in nudi administrativno pomoč. Novoletnega srečanja v gostišču JEŽ v decembru, so se poleg članov nadzornega odbora in upravnega odbora TD Koseze udeležili še predstavniki PGD Zg. Šiška, Društva upokojencev Koseze in člani sveta četrtne skupnosti Šiška. Zaradi gradnje nove soseske in nerazumevanja investitorjev del, smo bili prisiljeni prestaviti zabavno popoldne s srečelovom v Mostec. Izkazalo se je, da omenjena lokacija ni najbolj primerna, saj se je kljub vabljivim nagradam na srečelovu in dobri glasbi zbralo le malo Koseščanov. V soboto 16. oktobra smo se odpeljali mimo Divjega jezera do Idrije, kjer smo si ogledali rudarski muzej v obnovljenem Antonijevem rovu. V prijetni restavraciji nad muzejem smo nekateri prvič poskusili idrijske žlikrofe, si na gradu ogledali razstavo svetovno znanih idrijskih čipk in nadaljevali pot mimo Cerkna do bolnice Franja. V zahajajočem soncu smo se ustavili še na Visokem v Poljanski dolini in se poklonili spominu velikega slovenskega pisatelja in ljubljanskega župana Ivana Tavčarja. V novembru in tri dni v decembru si je bilo moč v OŠ Koseze ponovno ogledati maketo modulne železnice. Še posebej otroci, so bili navdušeni nad nagradami, ki smo jih podelili zadnji dan.

Prvega marca 2005 smo izpeljali tradicionalni nočni tek na smučeh ob baklah. Konec marca in v aprilu, smo izpeljali uspešne čistilne akcije v gozdu ob zahodni obvoznici, ob cesti Koseze-Brdo, ob Koseškem bajerju in Koseškem borštu ter v gozdu med Motelom Park, Večno potjo in cesto na Brdo. Očistili smo tudi divje odlagališče ob Podutiški cesti.V sodelovanju s skavti iz stega Ljubljana 3 smo očistili tudi otroška igrišča v Četrtni skupnosti Šiška. Čistilne akcije je finančno podprl Zavod za turizem Ljubljana in Četrtna skupnost Šiška.Marca, maja, septembra, novembra in decembra smo skupaj z lastnikoma Zasebne železniške modulne makete Koseze pripravili razstave malih železnic v HO merilu na OŠ Koseze. Za razstavo v decembru smo prispevali tudi praktične nagrade.Izdali smo tri številke glasila Koseški glas, ki ga prejemajo člani društva in vse širši krog naročnikov. Redno se vzdržuje in dopolnjuje s podatki spletna stran društva. Od ustanovitve Odbora za obnovo zgodovinskega jedra srednjeveške vasi Koseze in obuditev spomina na G.Toenisa naše društvo koordinira dejavnosti in nudi administrativno pomoč. V letu 2005 je bil ustanovljen Odbor za EKUN, ki koordinira naloge v zvezi z enotnim komunalnim urejanjem naselja Koseze. Redni letni občni zbor smo izvedli v prijaznem okolju Osnovne šole Koseze. Jeseni smo financirali postavitev novega kozolca za obvestila ob Koseškem bajerju.Sedaj že tudi tradicionalnega novoletnega srečanja v gostišču JEŽ v decembru, so se poleg članov nadzornega odbora in upravnega odbora TD Koseze udeležili še predstavniki PGD Zg. Šiška, Društva upokojencev Koseze in člani sveta četrtne skupnosti Šiška. Ob tej priliki smo podelili tudi priznanja za najlepše urjene balkone/terase v Kosezah. To ocenjevanje smo izpeljali prvič in glede na izjemen odziv ga bomo z veseljem ponovili tudi letos.

Osmega marca 2006 smo izpeljali tradicionalni nočni tek na smučeh ob baklah. Meseca marca in aprila smo izpeljali uspešne čistilne akcije v gozdu ob zahodni obvoznici, ob cesti Koseze-Brdo, ob Koseškem bajerju in Koseškem borštu ter v gozdu med Motelom Park, Večno potjo in cesto na Brdo. Očistili smo tudi divje odlagališče ob Podutiški cesti. V sodelovanju s skavti iz stega Ljubljana 3 smo čistili tudi otroška igrišča na področju četrtne skupnosti šiška. Čistilne akcije sta finančno podprla Zavod za turizem Ljubljana in četrtna skupnost šiška.Marca, aprila, maja, oktobra, novembra in decembra smo skupaj z lastnikoma Zasebne železniške modulne makete Koseze pripravili razstave malih železnic v HO merilu na OŠ Koseze. Za razstavo v decembru smo prispevali tudi praktične nagrade. Izdali smo štiri številke glasila Koseški glas, ki ga prejemajo člani društva in vse širši krog naročnikov.Redno se vzdržuje in dopolnjuje s podatki spletna stran društva. Od ustanovitve Odbora za obnovo zgodovinskega jedra srednjeveške vasi Koseze in obuditev spomina na G.Toenisa naše društvo koordinira dejavnosti in nudi administrativno pomoč. Sedaj že tudi tradicionalnega novoletnega srečanja v gostišču JEŽ v decembru, so se poleg članov nadzornega odbora in upravnega odbora TD Koseze udeležili še predstavniki PGD Zg. Šiška, Društva upokojencev Koseze in člani sveta četrtne skupnosti Šiška. Ob tej priliki smo podelili tudi priznanja za najlepše urjene balkone/terase v Kosezah. To ocenjevanje smo izpeljali drugič in glede na izjemen odziv ga bomo z veseljem izvajali tudi v prihodnje.

Konec marca in v začetku aprila 2007 smo izpeljali uspešne čistilne akcije v gozdu ob zahodni obvoznici, ob cesti Koseze-Brdo, ob Koseškem bajerju in Koseškem borštu ter v gozdu med Motelom Park, Večno potjo in cesto na Brdo. V sodelovanju s skavti iz stega Ljubljana 3 smo čistili tudi nekatera otroška igrišča na področju Četrtne skupnosti Šiška. Čistilne akcije sta finančno podprla Zavod za turizem Ljubljana in Četrtna skupnost Šiška.Marca, aprila, maja, septembra, oktobra, novembra in decembra smo skupaj z lastnikoma Zasebne železniške modulne makete Koseze pripravili razstave malih železnic v HO merilu na OŠ Koseze. Ob 10-letnici železniške maketa smo za razstavo v decembru prispevali tudi priložnostno torto.Ponatisnili smo dve razglednici z motivom Kosez in izdali štiri številke glasila Koseški glas, ki ga prejemajo člani društva in vse širši krog naročnikov. Redno se vzdržuje in dopolnjuje s podatki spletna stran društva.Od ustanovitve Odbora za obnovo zgodovinskega jedra srednjeveške vasi Koseze in obuditev spomina na G. Toennisa naše društvo koordinira dejavnosti in nudi administrativno pomoč.Sedaj že tudi tradicionalnega novoletnega srečanja konec novembra, so se poleg članov nadzornega odbora in upravnega odbora TD Koseze udeležili še predstavniki PGD Zg. Šiška, Društva upokojencev Koseze. Ob tej priliki smo podelili tudi priznanja za najlepše urejene balkone/terase v Kosezah. To ocenjevanje smo izpeljali tretjič in glede na izjemen odziv ga bomo z veseljem izvajali tudi v prihodnje.

Februarja 2008 smo na občnem zboru pregledali delovanje v minulem letu in si zadali nove cilje. Konec marca in v začetku aprila smo izpeljali uspešne čistilne akcije v gozdu ob zahodni obvoznici, ob cesti Koseze-Brdo, ob Koseškem bajerju in Koseškem borštu ter v gozdu med Motelom Park, Večno potjo in cesto na Brdo. Čistilne akcije sta finančno podprla Zavod za turizem Ljubljana in Četrtna skupnost Šiška. Junija meseca smo za člane pripravili zanimiv izlet z ladjico po reki Ljubljanici. Marca, aprila, maja, septembra, oktobra, novembra in decembra smo skupaj z lastnikoma Zasebne železniške modulne makete Koseze pripravili dobro obiskane razstave modulne železnice v HO merilu na OŠ Koseze. Leta 2008 smo pripravili štiri številke glasila Koseški glas, ki ga prejemajo člani društva in vse širši krog naročnikov. Redno se vzdržuje in dopolnjuje s podatki spletna stran društva. Od ustanovitve Odbora za obnovo zgodovinskega jedra srednjeveške vasi Koseze in obuditev spomina na G. Toennisa naše društvo koordinira dejavnosti in nudi administrativno pomoč.Sedaj že tradicionalnega novoletnega srečanja konec novembra, so se poleg članov nadzornega odbora in upravnega odbora TD Koseze udeležili še predstavniki PGD Zg. Šiška in Društva upokojencev Koseze. Ob tej priliki smo podelili tudi priznanja za najlepše urejene balkone/terase v Kosezah v okviru akcije Cvetoče Koseze 2008. Samo ocenjevanje smo izpeljali četrtič in glede na izjemen odziv ga bomo z veseljem izvajali tudi v prihodnje.

Konec februarja 2009 smo na občnem zboru pregledali delovanje v minulem letu in si zadali nove cilje. Marca in aprila smo izpeljali uspešne čistilne akcije v gozdu ob zahodni obvoznici, ob cesti Koseze-Brdo, ob Koseškem bajerju in Koseškem borštu ter v gozdu med Motelom Park, Večno potjo in cesto na Brdo. Čistilne akcije je finančno podprl Zavod za turizem Ljubljana. Februarja, marca, aprila, maja, septembra, oktobra, novembra in decembra smo skupaj z lastnikoma Zasebne železniške modulne makete Koseze pripravili dobro obiskane razstave modulne železnice v HO merilu na OŠ Koseze. Leta 2009 smo pripravili tri številke glasila Koseški glas, ki ga prejemajo člani društva in vse širši krog naročnikov. Redno se vzdržuje in dopolnjuje s podatki spletna stran društva. Od ustanovitve Odbora za obnovo zgodovinskega jedra srednjeveške vasi Koseze in obuditev spomina na G. Toenisa naše društvo koordinira dejavnosti in nudi administrativno pomoč.Maja in oktobra so prizadevne članice našega društva na čeku z Iko Kos izpeljale akcije zbiranja hrane in oblačil v humanitarne namene. Odziv krajanov nas je vse skupaj pozitivno presenetil in tudi Rdeči križ Ljubljana nam je namenil posebno priznanje. Dobro smo sodelovali s Četrtno skupnostjo Šiška in pristojne službe Mestne občine Ljubljana opozarjali na pomanjkljivosti. Del naših pripomb in opozoril so upoštevali(obrezovanje drevja na Podutiški cesti in odstranitev ovir na kolesarski stezi mimo soseske Mostec), spet drugih na žalost ne.Sedaj že tradicionalnega novoletnega srečanja konec novembra, so se poleg članov nadzornega odbora in upravnega odbora TD Koseze udeležili še predstavniki Društva upokojencev Koseze. Ob tej priliki smo podelili tudi priznanja za najlepše urejene balkone/terase v Kosezah v okviru akcije Cvetoče Koseze 2009. Samo ocenjevanje smo izpeljali petič in glede na izjemen odziv ga bomo z veseljem izvajali tudi v prihodnje.

V februarju 2010 smo izvedli dva teka na smučeh v soju bakel na tekaških progah na področju Lazi. Konec februarja smo na občnem zboru pregledali delovanje društva v minulem letu in si razdelili nove naloge. Marca in aprila smo izpeljali uspešne čistilne akcije v gozdu ob zahodni obvoznici, ob cesti Koseze-Brdo, ob Koseškem bajerju in Koseškem borštu ter v gozdu med Motelom Park, Večno potjo in cesto na Brdo. Čistilne akcije je finančno podprl Zavod za turizem Ljubljana.Seveda smo sodelovali tudi v vseslovenski čistilni akciji Očistimo Slovenijo.V maju smo na stojnici v osrednjem delu naselja terasastih blokov med obiskovalce brezplačno razdelili preko 600 sadik okrasnega cvetja. Del cvetja smo sami kupili v vrtnarstvu Berlič, del pa nam ga je poklonil lastnik. Konec maja smo člani društva vročini ubežali tako, da smo se podali na celodneven izlet z ladjo po Ljubljanici.Februarja, marca, septembra, oktobra, novembra in decembra smo skupaj z lastnikoma Zasebne železniške modulne makete Koseze pripravili nove razstave modulne železnice v HO merilu na OŠ Koseze.Leta 2010 smo pripravili tri številke glasila Koseški glas, ki ga prejemajo člani društva in širok krog naročnikov. Redno se vzdržuje in dopolnjuje s podatki spletna stran društva. Od ustanovitve Odbora za obnovo zgodovinskega jedra srednjeveške vasi Koseze in obuditev spomina na G. Toenisa naše društvo koordinira dejavnosti in nudi administrativno pomoč.V letu 2010 je v društvu pričel z delom tudi Odbor za ohranitev in obnovo kozolcev v Kosezah. Maja in oktobra so prizadevne članice našega društva na čeku z Iko Kos izpeljale akcije zbiranja hrane in oblačil v humanitarne namene. Dobro smo sodelovali s Četrtno skupnostjo Šiška in pristojne službe Mestne občine Ljubljana opozarjali na pomanjkljivosti. Del naših pripomb in opozoril so upoštevali(ureditev klančine za invalide in svetilke JR na mostu med trgovino Mercator in terasastimi bloki) spet drugih na žalost ne.Jeseni smo uspeli natisniti in brezplačno razdeliti vsem gospodinjstvom v Kosezah brošuro z naslovom Imena ulic v Kosezah, kjer smo zbrali podatke o razlogih za poimenovanje ulic in cest v naselju Koseze in dodali še krajši zgodovinski opis Kosez. Tradicionalnega novoletnega srečanja konec novembra, so se poleg članov nadzornega odbora in upravnega odbora TD Koseze udeležili še predstavniki Društva upokojencev Koseze, ČS Šiška in PGD Zgornja Šiška. Ob tej priliki smo podelili tudi priznanja za najlepše urejene balkone/terase v Kosezah v okviru akcije Cvetoče Koseze 2010. Samo ocenjevanje smo izpeljali šestič in glede na izjemen odziv ga bomo z veseljem izvajali tudi v prihodnje. Na srečanju smo simbolično nagradili naša člana, ki sta v tem letu praznovala 90 letnico.

V februarju 2011 smo na občnem zboru pregledali delovanje društva v minulem letu in si razdelili nove naloge. Marca in aprila smo izpeljali uspešne čistilne akcije v gozdu ob zahodni obvoznici, ob cesti Koseze-Brdo, ob Koseškem bajerju in Koseškem borštu ter v gozdu med Motelom Park, Večno potjo in cesto na Brdo. Čistilne akcije je finančno podprl tudi Zavod za turizem Ljubljana. Konec aprila smo za praznik sodelovali pri pripravi in izvedbi koncerta godbe na pihala Litostroj v osrednjem delu naselja terasastih blokov.V maju smo na stojnici ob Koseškem bajerju med obiskovalce brezplačno razdelili preko 1000 sadik okrasnega cvetja. Del cvetja smo sami kupili v vrtnarstvu Berlič, del pa nam ga je poklonil lastnik. V juniju smo člani društva vročini ubežali tako, da smo se podali na celodneven izlet z ladjo po Ljubljanici vse do Podpeči. Spomladi smo v naselju postavili dve novi klopi za počitek in večkrat popravljali poškodovane kozolce za obvestila. Januarja, marca, aprila, maja, junija, septembra, oktobra, novembra in decembra smo skupaj z lastnikoma Zasebne železniške modulne makete Koseze pripravili 9 razstav modulne železnice v HO merilu na OŠ Koseze. Leta 2011 smo pripravili tri številke glasila Koseški glas, ki ga prejemajo člani društva in širok krog naročnikov. Aprila so prizadevne članice našega društva na čeku z Iko Kos izpeljale akcijo zbiranja hrane in oblačil v humanitarne namene. Dobro smo sodelovali s Četrtno skupnostjo Šiška in pristojne službe Mestne občine Ljubljana opozarjali na pomanjkljivosti. Del naših pripomb in opozoril so upoštevali, spet drugih na žalost ne. Tradicionalnega novoletnega srečanja konec novembra, so se poleg članov nadzornega odbora in upravnega odbora TD Koseze udeležili še predstavniki Društva upokojencev Koseze, ČS Šiška in PGD Zgornja Šiška.Ob tej priliki smo podelili tudi priznanja za najlepše urejene balkone/terase v Kosezah v okviru akcije Cvetoče Koseze 2011. Omenjeno ocenjevanje smo izpeljali že sedmič in glede na odziv ga bomo z veseljem izvajali tudi v prihodnje. Ob koncu leta 2011 smo imeli v društvu 71 članov s plačano članarino.

V februarju 2012 smo na občnem zboru pregledali delovanje društva v minulem letu, izvolili novo vodstvo ter si zadali nove naloge. Marca in aprila smo izpeljali štiri uspešne čistilne akcije v gozdu ob zahodni obvoznici, ob cesti Koseze-Brdo, ob Koseškem bajerju in Koseškem borštu ter v gozdu med Motelom Park, Večno potjo in cesto na Brdo. Čistilne akcije je finančno podprl zavod Turizem Ljubljana. Konec aprila smo za praznik sodelovali pri pripravi in izvedbi koncerta godbe na pihala Litostroj v osrednjem delu naselja terasastih blokov. V maju smo na stojnici ob Koseškem bajerju med obiskovalce brezplačno razdelili preko 1200 sadik okrasnega cvetja. Del cvetja smo sami kupili v vrtnarstvu Berlič, del pa nam ga je poklonil lastnik. Spomladi smo v naselju postavili ponovno namestili prebarvane in obnovljene klopi za počitek in večkrat popravljali poškodovane kozolce za obvestila. Januarja, marca, aprila, maja, junija, septembra, oktobra, novembra in decembra smo skupaj z lastnikoma Zasebne železniške modulne makete Koseze pomagali pri pripravi razstav modulne železnice v HO merilu na OŠ Koseze. Na jubilejni 100 razstavi v juniju je bila odprta maketa Pionirske proge. Izdelani sta bili natančni maketi postajnih poslopij TV-15 in Jelenov žleb ter izdelane replike vagonov in lokomotiv. Slavnostna prva vožnja je bila izvedena s strani nekdanje pionirke železničarke gospe Fani Rižnar ob prisotnosti večjega števila nekdanjih pionirjev železničarjev, ki smo jih ta dan povabili na druženje v Koseze. Slavnostne otvoritve se je udeležil tudi župan MOL gospod Zoran Janković. Ob priliki otvoritve makete Pionirske proge sta naša člana Roman in Venčeslav Thaler pripravila razstavo o Pionirski progi nekoč in danes. Poleg podrobnega opisa, so bile predstavljene številne fotografije iz obdobja 1948-1954 in fotografije posnete na trasi proge v zadnjih letih. Dodani so bili tudi načrti tirne situcije vseh treh postaj. Razstavljeni panoji so pritegnili veliko pozornosti obiskovalcev in sta jih pripravljalca po končani razstavi poklonila Železniškemu muzeju v Ljubljani. S soglasjem avtorjev pripravljamo ponatis razstavnih panojev, saj jih želimo predstaviti tudi v Knjižnici Šiška in morda na Magistratu. Leta 2012 smo pripravili tri številke glasila Koseški glas, ki ga prejemajo člani društva in širok krog naročnikov. Redno se vzdržuje in dopolnjuje s podatki spletna stran društva. V mesecu decembru je bila spletna stran povsem prenovljena in posodobljena. Med ostalim so bile dodane na ogled vse dosedanje poskenirane številke glasila. Dobro smo sodelovali s Četrtno skupnostjo Šiška in pristojne službe Mestne občine Ljubljana opozarjali na pomanjkljivosti. Del naših pripomb in opozoril so upoštevali, spet drugih na žalost ne. Tradicionalnega novoletnega srečanja v novembru, so se poleg članov nadzornega odbora in upravnega odbora TD Koseze udeležili še predstavniki Društva upokojencev Koseze, ČS Šiška in PGD Zgornja Šiška. Ob tej priliki smo podelili tudi priznanja za najlepše urejene balkone/terase v Kosezah v okviru akcije Cvetoče Koseze 2012. Ob koncu leta 2012 smo imeli v društvu 66 članov s plačano članarino.

V februarju 2013 smo na občnem zboru pregledali delovanje društva v minulem letu in si razdelili nove naloge. Marca in aprila smo izpeljali štiri uspešne čistilne akcije v gozdu ob zahodni obvoznici, ob cesti Koseze-Brdo, ob Koseškem bajerju in Koseškem borštu ter v gozdu med Motelom Park, Večno potjo in cesto na Brdo. Čistilne akcije je finančno podprl zavod Turizem Ljubljana. Januarja smo nabavili večjo količino koruze v semenu za potrebe hranjenja labodov na Koseškem bajerju. Koruzo smo predali gospodu Ahlinu, ki redno skrbi za labode. Aprila in septembra smo sodelovali pri pripravi in izvedbi koncertov godbe na pihala Litostroj v osrednjem delu naselja terasastih blokov. V maju smo na stojnici ob Koseškem bajerju med obiskovalce brezplačno razdelili preko 1500 sadik okrasnega cvetja. Del cvetja smo sami kupili v vrtnarstvu Berlič, del pa nam ga je poklonil lastnik vrtnarije. Spomladi smo v naselju ponovno namestili prebarvane in obnovljene klopi za počitek in večkrat popravljali poškodovane kozolce za obvestila. Februarja, marca, aprila, maja, junija, septembra, oktobra, novembra in decembra smo pomagali pri pripravi razstav modulne železnice v HO merilu na OŠ Koseze. Člana našega društva Roman in Venčeslav Thaler sta pripravila razstavo o Pionirski progi nekoč in danes, ki je bila v knjižnici Šiška na ogled ves mesec junij. Poleg podrobnega opisa, so bile predstavljene številne fotografije iz obdobja 1948-1954 in fotografije posnete na trasi proge v zadnjih letih. Dodani so bili tudi načrti tirne situacije vseh treh postaj. Razstavljeni panoji in maketa postaje Jelenov žleb in lokomotive z vagoni, so pritegnili veliko pozornosti obiskovalcev. Leta 2013 smo pripravili štiri številke glasila Koseški glas, ki ga brezplačno prejemajo člani društva in naročniki. Redno se vzdržuje in dopolnjuje s podatki spletna stran društva. Dobro smo sodelovali s Četrtno skupnostjo Šiška in pristojne službe Mestne občine Ljubljana opozarjali na pomanjkljivosti. Le manjši del naših pripomb in opozoril so upoštevali, večine na žalost ne. Tradicionalnega novoletnega srečanja v novembru, so se poleg članov nadzornega odbora in upravnega odbora TD Koseze udeležili še predstavniki Društva upokojencev Koseze, ČS Šiška in PGD Zgornja Šiška. Ob tej priliki smo podelili tudi priznanja za najlepše urejene balkone/terase v Kosezah v okviru akcije Cvetoče Koseze 2013. Ob koncu leta 2013 smo imeli v društvu 56 članov s plačano članarino.

V februarju 2014 smo na občnem zboru pregledali delovanje društva v minulem letu in si razdelili nove naloge. Marca in aprila smo izpeljali tri uspešne čistilne akcije v gozdu ob zahodni obvoznici, ob cesti Koseze-Brdo, ob Koseškem bajerju in Koseškem borštu ter v gozdu med Motelom Park, Večno potjo in cesto na Brdo. Čistilne akcije je finančno podprl zavod Turizem Ljubljana. Januarja smo nabavili večjo količino koruze v semenu za potrebe hranjenja labodov na Koseškem bajerju. Koruzo smo predali gospodu Ahlinu, ki redno skrbi za labode. Aprila in septembra smo sodelovali pri pripravi in izvedbi koncertov godbe na pihala Litostroj v osrednjem delu naselja terasastih blokov. V maju smo na stojnici ob Koseškem bajerju med obiskovalce brezplačno razdelili blizu 2000 sadik okrasnega cvetja. Del cvetja smo sami kupili v vrtnarstvu Berlič, del pa nam ga je poklonil lastnik vrtnarije. Spomladi smo v naselju ponovno namestili prebarvane in obnovljene klopi za počitek in večkrat popravljali poškodovane kozolce za obvestila. Februarja, aprila, maja, junija, septembra, oktobra, novembra in decembra smo pomagali pri pripravi razstav modulne železnice v HO merilu na OŠ Koseze. Leta 2014 smo pripravili tri številke glasila Koseški glas, ki ga brezplačno prejemajo člani društva in naročniki. 20-letnico delovanja društva smo obeležili z jubilejno 60. številko društvenega glasila v katerem smo pripravili pregled delovanja od začetka do danes. Omenjeno številko glasila smo brezplačno dostavili vsem gospodinjstvom v Kosezah. Redno se vzdržuje in dopolnjuje s podatki spletna stran društva. Dobro smo sodelovali s Četrtno skupnostjo Šiška in pristojne službe Mestne občine Ljubljana opozarjali na pomanjkljivosti. Tradicionalnega novoletnega srečanja v novembru, so se poleg članov nadzornega odbora in upravnega odbora TD Koseze udeležili še predstavniki Društva upokojencev Koseze. Ob koncu leta 2014 smo imeli v društvu 59 članov s plačano članarino.

V februarju 2015 smo na občnem zboru pregledali delovanje društva v zadnjem letu in si razdelili nove naloge. Marca in aprila smo izpeljali tri uspešne čistilne akcije v gozdu ob zahodni obvoznici, ob cesti Koseze-Brdo, ob Koseškem bajerju in Koseškem borštu ter v gozdu med Motelom Park, Večno potjo in cesto na Brdo. Čistilne akcije je finančno podprl zavod Turizem Ljubljana. Aprila smo sodelovali pri pripravi in izvedbi koncerta godbe na pihala Litostroj v osrednjem delu naselja terasastih blokov. V aprilu smo pripravili 63. številko, v juniju 64. številko, v septembru 65. številko in v decembru 66. številko društvenega glasila Koseški glas, ki ga brezplačno prejemajo člani društva in naročniki. V maju smo na stojnici ob Koseškem bajerju med obiskovalce brezplačno razdelili več kot 120 sadik okrasnega cvetja. Del cvetja smo sami kupili v vrtnariji Berlič, del pa nam ga je poklonil lastnik vrtnarije. Spomladi smo v naselju ponovno namestili prebarvane in obnovljene klopi za počitek in generalno obnovili vseh sedem kozolcev za obvestila. Februarja, marca, aprila, maja, septembra, oktobra, novembra in decembra smo pomagali lastnikoma Zasebne železniške modulne makete Koseze pri pripravi razstav modulne železnice v HO merilu na Osnovni šoli Koseze. Redno se vzdržuje in dopolnjuje s podatki spletna stran društva. Med ostalim so bile redno dodajane na ogled vse novo skenirane številke glasila. Jeseni smo v naselju terasastih blokov namestili novo klop za počitek. Dobro smo sodelovali s Četrtno skupnostjo Šiška. Pristojne službe Mestne občine Ljubljana opozarjali na pomanjkljivosti. Žal se vse manjši del naših pripomb in opozoril upošteva. Tradicionalno novoletno srečanje smo izpeljali v novembru. Ob koncu leta 2015 smo imeli v društvu 58 članov s plačano članarino.

Upravni odbor društva se je v letu 2016 sestal petkrat. V marcu smo na občnem zboru pregledali delovanje društva v zadnjem letu, izvolili nove organe društva in si razdelili naloge. Marca in aprila smo izpeljali tri uspešne čistilne akcije v gozdu ob zahodni obvoznici, ob cesti Koseze-Brdo, ob Koseškem bajerju in Koseškem borštu ter v gozdu med Motelom Park, Večno potjo in cesto na Brdo. Čistilne akcije je finančno podprl zavod Turizem Ljubljana. Aprila smo sodelovali pri pripravi in izvedbi koncerta godbe na pihala Litostroj v osrednjem delu naselja terasastih blokov. V marcu smo pripravili 67. številko, v juniju 68. številko in v decembru 69. številko društvenega glasila Koseški glas, ki ga brezplačno prejemajo člani društva in  naročniki. V maju smo na stojnici ob Koseškem bajerju med obiskovalce brezplačno razdelili več kot 1200 sadik okrasnega cvetja in zelišč. Del cvetja smo sami kupili v vrtnariji Berlič, del pa nam ga je poklonil lastnik vrtnarije. V juniju smo soorganizirali letni koncert Pihalnega orkestra Litostroj ob Koseškem bajerju. Sami smo morali urediti električni priključek od bistroja Avšič do lesenega pomola, poskrbeti za varovanje prireditve s plačanimi varnostniki in na koncu poskrbeti za primerno pogostitev z večerjo vseh članov orkestra. Spomladi smo v naselju ponovno namestili prebarvane in obnovljene klopi za počitek in jih konec decembra večji del pospravili do pomladi. Marca, aprila, maja, septembra, oktobra, novembra in decembra smo pomagali lastnikoma Zasebne železniške modulne makete Koseze pri pripravi razstav modulne železnice v HO merilu na Osnovni šoli  Koseze. Redno se vzdržuje in dopolnjuje s podatki spletna stran društva. Med ostalim so bile redno dodajane na ogled vse novo skenirane številke glasila. Jeseni smo v naselju terasastih blokov namestili novo klop za počitek. Dobro smo sodelovali s Četrtno skupnostjo Šiška. Pristojne službe Mestne občine Ljubljana opozarjali na pomanjkljivosti. Žal se vse manjši del naših pripomb in opozoril upošteva. Z dopisi smo opozorili službe mestne uprave MOL na prepotrebno sanacijo poškodovanih pešpoti v naselju terasastih blokov in nujno obrezovanje dreves v naselju. Nikakršnih odgovorov nismo prejeli. Tradicionalno novoletno srečanje smo izpeljali v novembru. Ob koncu leta 2016 smo imeli v društvu  53 članov s plačano članarino.

Upravni odbor društva se je v letu 2017 sestal trikrat. V februarju smo na občnem zboru pregledali delovanje društva v zadnjem letu  in si razdelili naloge. Marca in aprila smo izpeljali tri uspešne čistilne akcije v gozdu ob zahodni obvoznici, ob cesti Koseze-Brdo, ob Koseškem bajerju in Koseškem borštu ter v gozdu med Motelom Park, Večno potjo in cesto na Brdo. Čistilne akcije je finančno podprl zavod Turizem Ljubljana. Aprila smo sodelovali pri pripravi in izvedbi koncerta godbe na pihala Litostroj v osrednjem delu naselja terasastih blokov. V aprilu smo pripravili 70. številko, v septembru 71. številko in v decembru 72. številko društvenega glasila Koseški glas, ki ga brezplačno prejemajo člani društva in  naročniki. V maju smo na stojnici ob Koseškem bajerju med obiskovalce brezplačno razdelili več kot 2500 sadik okrasnega cvetja in zelišč. Del cvetja smo sami kupili v vrtnariji Berlič, del pa nam ga je poklonil lastnik vrtnarije.  Konec junija smo v sodelovanju s Švedsko slovenskim društvom po običajih tradicionalnega švedskega praznika pripravili »Pozdrav poletju« – praznovanje poletnega solsticija. Spomladi smo v naselju ponovno namestili prebarvane in obnovljene klopi za počitek in jih konec decembra večji del pospravili do pomladi. Julija smo ob pešpoti v novem parku ob Koseškem bajerju  pripravili razstavo o Pionirski progi s plakati, fotografijami in modelom postaje Jelenov žleb.  Marca, aprila, maja, septembra, oktobra, novembra in decembra smo pomagali lastnikoma Zasebne železniške modulne makete Koseze pri pripravi razstav modulne železnice v HO merilu na Osnovni šoli Koseze. Jeseni smo v naselju terasastih blokov namestili novo klop za počitek. Dobro smo sodelovali s Četrtno skupnostjo Šiška. Pristojne službe Mestne občine Ljubljana opozarjali na pomanjkljivosti. Žal se naših pripomb in opozoril sploh ne upošteva. Z dopisi smo opozorili službe mestne uprave MOL na prepotrebno sanacijo poškodovanih pešpoti v naselju terasastih blokov in nujno obrezovanje dreves v naselju. Nikakršnih odgovorov nismo prejeli. Tradicionalno novoletno srečanje smo izpeljali v novembru. Ob koncu leta 2017 smo imeli v društvu 54 članov s plačano članarino.

Upravni odbor društva se je v letu 2018 sestal trikrat. V začetku marca smo na občnem zboru pregledali delovanje društva v zadnjem letu  in si razdelili naloge. Februarja smo pripravili dobro obiskani nočni tek ob baklah na urejenih progah za smučarski tek ob Koseškem bajerju. Tekačem in mimoidočim smo ponudili brezplačen čaj in kuhano vino. Marca in aprila smo izpeljali tri uspešne čistilne akcije v gozdu ob zahodni obvoznici, ob cesti Koseze-Brdo, ob Koseškem bajerju in Koseškem borštu ter v gozdu med Motelom Park, Večno potjo in cesto na Brdo. Čistilne akcije je finančno podprl javni zavod Turizem Ljubljana. Aprila smo sodelovali pri pripravi in izvedbi prvomajskega koncerta godbe na pihala Litostroj v osrednjem delu naselja terasastih blokov. V aprilu smo pripravili 73. številko, v juliju 74. številko in v novembru 75. številko društvenega glasila Koseški glas, ki ga brezplačno prejemajo člani društva in  naročniki. V maju smo na nekdanji Dan mladosti na stojnici ob Koseškem bajerju med obiskovalce brezplačno razdelili več kot 2000 sadik okrasnega cvetja. Pretežni del cvetja smo sami kupili v vrtnariji Berlič, del pa nam ga je poklonil lastnik vrtnarije. Konec junija smo v sodelovanju s Švedsko slovenskim društvom po običajih tradicionalnega švedskega praznika pripravili »Pozdrav poletju« – praznovanje poletnega solsticija-tokrat v Osnovni šoli Koseze in na šolskem igrišču.  Spomladi smo v naselju ponovno namestili prebarvane in obnovljene klopi za počitek in jih konec decembra večji del pospravili do pomladi. Marca, aprila, maja, septembra, oktobra, novembra in decembra smo s prostovoljnim delom pomagali lastnikoma Zasebne železniške modulne makete Koseze pri pripravi razstav modulne železnice v HO merilu na Osnovni šoli  Koseze. Dobro smo sodelovali s Četrtno skupnostjo Šiška in hkrati pristojne službe Mestne občine Ljubljana opozarjali na pomanjkljivosti. Z dopisi smo ponovno opozorili službe mestne uprave MOL na prepotrebno sanacijo poškodovanih pešpoti v naselju terasastih blokov in nujno obrezovanje dreves v naselju. Nikakršnih odgovorov nismo prejeli. Tradicionalno novoletno srečanje društev s področja Kosez smo izpeljali v začetku decembra. Ob koncu leta 2018 smo imeli v društvu 51 članov s plačano članarino.

Upravni odbor društva se je v letu 2019 sestal trikrat. V začetku marca smo na občnem zboru pregledali delovanje društva v letu 2018 in sprejeli program dela za naprej. Marca in aprila smo izpeljali tri uspešne čistilne akcije v gozdu ob zahodni obvoznici, ob cesti Koseze-Brdo, ob Koseškem bajerju in Koseškem borštu ter v gozdu med Motelom Park, Večno potjo in cesto na Brdo. Čistilne akcije je finančno podprl javni zavod Turizem Ljubljana. Aprila oziroma maja smo sodelovali pri pripravi in izvedbi koncerta godbe na pihala Litostroj v osrednjem delu naselja terasastih blokov. V aprilu smo pripravili 76. številko, v avgustu 77. številko in v decembru 78. številko društvenega glasila Koseški glas, ki ga brezplačno prejemajo člani društva in naročniki. Zaradi slabega vremena v maju smo šele v začetku junija na stojnici ob Koseškem bajerju med obiskovalce brezplačno razdelili več kot 2000 sadik okrasnega cvetja. Pretežni del cvetja smo sami kupili v vrtnariji Berlič, del pa nam ga je poklonil lastnik vrtnarije.   Spomladi smo v naselju ponovno namestili prebarvane in obnovljene klopi za počitek in jih konec decembra večji del pospravili do pomladi. Marca, aprila, maja, junija, septembra, oktobra, novembra in decembra smo s prostovoljnim delom pomagali lastnikoma Zasebne železniške modulne makete Koseze pri pripravi razstav modulne železnice v HO merilu na Osnovni šoli  Koseze. Dobro smo sodelovali s Četrtno skupnostjo Šiška in hkrati pristojne službe Mestne občine Ljubljana opozarjali na pomanjkljivosti. Z dopisi smo ponovno opozorili službe mestne uprave MOL na prepotrebno sanacijo poškodovanih pešpoti v naselju terasastih blokov in nujno obrezovanje dreves v naselju. Nikakršnih odgovorov nismo prejeli! Tradicionalno novoletno srečanje društev s področja Kosez smo izpeljali konec novembra. Ob koncu leta 2019 smo imeli v društvu 44 članov s plačano članarino.

Upravni odbor društva se je v letu 2020 sestal devetkrat. V začetku marca smo na občnem zboru pregledali delovanje društva v letu 2019 in sprejeli program dela za naprej. Zaradi epidemije koronavirusa smo čistilne akcije izpeljali šele v mesecu juniju.
Čistili sno v gozdu ob zahodni obvoznici, ob cesti Koseze-Brdo, ob Koseškem bajerju in Koseškem borštu ter v gozdu med Motelom Park, Večno potjo in cesto na Brdo.
Čistilne akcije je finančno podprl javni zavod Turizem Ljubljana. Junija smo organizirali uspešen koncert godbe na pihala Litostroj ob Koseškem Bajerju. V aprilu smo pripravili 79. številko, v juliju 80. številko in v novembru 81. številko društvenega glasila Koseški glas, ki ga brezplačno prejemajo člani društva in naročniki.
Zaradi koronavirusa lani nismo izvedli brezplačne delitve sadik okrasnega cvetja.
Spomladi smo v naselju ponovno namestili prebarvane in obnovljene klopi za počitek.
Redno se vzdržuje in dopolnjuje s podatki spletna stran društva. Med ostalim so bile redno dodajane na ogled vse novo skenirane številke glasila.
Dobro smo sodelovali s Četrtno skupnostjo Šiška in hkrati pristojne službe Mestne občine Ljubljana opozarjali na pomanjkljivosti. Z dopisi smo ponovno opozorili službe mestne uprave MOL na prepotrebno sanacijo poškodovanih pešpoti v naselju terasastih blokov in nujno obrezovanje dreves v naselju.
Nikakršnih odgovorov nismo prejeli!
Tradicionalnega novoletnega srečanja društev s področja Kosez lani zaradi koronavirusa nismo izpeljali.
Ob koncu leta 2020 smo imeli v društvu 41 članov s plačano članarino.

Upravni odbor društva se je v letu 2021 sestal na treh dopisnih sejah. Zaradi epidemije koronavirusa smo čistilno akcijo izpeljali šele poleti. Čistilne akcije je finančno podprl javni
zavod Turizem Ljubljana. 18.junija smo organizirali uspešen koncert godbe na pihala Litostroj ob Koseškem bajerju. V maju smo pripravili 82. številko društvenega glasila Koseški glas, ki ga brezplačno prejemajo člani društva in naročniki. Zaradi koronavirusa lani nismo izvedli brezplačne delitve sadik okrasnega cvetja. Tudi razstav na zasebni modulni železniški maketi Koseze zaradi koronavirusa lani niso izvedli.
Redno se vzdržuje in dopolnjuje s podatki spletna stran društva. Med ostalim so bile redno dodajane na ogled vse novo skenirane številke glasila.
Dobro smo sodelovali s Četrtno skupnostjo Šiška.
Tradicionalnega novoletnega srečanja društev s področja Kosez lani zaradi koronavirusa nismo izpeljali.

Upravni odbor društva se je v letu 2022 sestal na treh dopisnih sejah. Čistilni akciji smo izpeljali konec marca in aprila. Čistilne akcije je finančno podprl javni zavod Turizem Ljubljana. V mesecu maju smo ponovno brezplačno delili sadike lončnic. V maju smo pripravili 83. številko društvenega glasila Koseški glas, ki ga brezplačno prejemajo člani društva in naročniki.
Redno se vzdržuje in dopolnjuje s podatki spletna stran društva. Med ostalim so bile redno dodajane na ogled vse novo skenirane številke glasila.
Dobro smo sodelovali s Četrtno skupnostjo Šiška. Tradicionalnega novoletnega srečanja društev s področja Kosez lani zaradi koronavirusa nismo izpeljali.

Ob koncu leta 2022 smo imeli v društvu 109 članov s plačano članarino.