Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.

Novice in obvestila

Odgovor Službe za lokalno samoupravo Mestne občine Ljubljana

Po elektronski pošti smo 16.9.2020 prejeli naslednji birokratski odgovor:

Spoštovani predsednik Turističnega društva Koseze gospod Janez Vovko!

Vezano na vaš dopis št 8/2020VJ z dne 3.9.2020 v katerem predlagate, da Četrtna skupnosti Šiška prevzamemo skrb za objekte za oglaševanje v naselju Koseze, vam sporočamo, da Četrtna skupnost Šiška na katero ste naslovili dopis ni pravni naslednik Krajevne skupnosti Koseze. Pravni naslednik krajevnih skupnosti je Mestna občina Ljubljana. Znotraj mestne uprave pa organi upravljajo z zadevami glede na delovno področje, ki jim ga določajo predpisi, kar pomeni, da Služba za lokalno samoupravo ni prevzela vseh pristojnosti in nalog bivših krajevnih skupnosti.

Glede objektov za oglaševanje, ki jih omenjate, vam sporočamo, da ob prenehanju delovanja krajevnih skupnosti, Mestna občina Ljubljana ni nasledila oziroma prevzela objektov za oglaševanje, kot osnovnih sredstev od Krajevne skupnosti Koseze. Posledično pomeni, da ni bila in ni dolžnost MOL, da jih vzdržuje.

Sporočamo vam, da četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana nimajo pristojnosti vzdrževanja in postavljanja objektov za oglaševanje.

S spoštovanjem!

Vojko Grünfeld, vodja službe

Mestna uprava

Služba za lokalno samoupravo

Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana

Pobuda Četrtni skupnosti Šiška oziroma Mestni občini Ljubljana

Turistično društvo Koseze je na osnovi sklepov upravnega odbora TD Koseze z dne 31.8.2020 in priporočila Inšpektorata MOL 3.9.2020 podalo Četrtni skupnosti Šiška pisno pobudo, da čim preje prevzame skrb za urejanje in vzdrževanje lesenih kozolcev – »lesenih objektov za oglaševanje« v naselju Koseze z naslednjo utemeljitvijo:

Navedene lesene kozolce oziroma »lesene objekte za oglaševanje« na lokacijah v naselju Koseze (lokacije so vrisane tudi na priloženem zemljevidu), je med leti 1975 in 1980 postavila tedanja Krajevna skupnost Koseze z namenom obveščanja krajanov o aktualnih dogodkih in sklepih tako takratne Krajevne skupnosti Koseze, takratne občine Šiška  in hkrati dati možnost krajanom, podjetjem in obrtnikom, da na primernem mestu reklamirajo svoje storitve ali oglase. Vse v smislu, da se prepreči neprimerno reklamiranje z letaki na drevesih, ograjah in drogovih javne razsvetljave.

 Po prenehanju oziroma ukinitvi krajevnih skupnosti konec leta 1998 v nekdanji občini Šiška in tudi ostalih štirih občinah, je s 1.1.1999 Mestna občina Ljubljana prevzela pravice in obveznosti nekdanje krajevne skupnosti Koseze. To pomeni, da se je celotno premično in nepremično premoženje nekdanje Krajevne skupnosti Koseze preneslo na novo ustanovljeno Mestno občino Ljubljana, ki je de facto pravni naslednik Krajevne skupnosti Koseze in kot taka tudi lastnik »lesenih objektov za oglaševanje« v naselju Koseze. Znotraj mestne uprave MOL je za lokacije, prostore in delovanje na terenu po prenehanju nekdanjih krajevnih skupnosti zadolžen Oddelek za lokalno samoupravo MOL – danes je to Služba za lokalno samoupravo.

 TD Koseze je na željo krajanov, da se ohrani urejena mesta za plakatiranje in reklamiranje, po letu 2000 poskrbelo za vzdrževanje teh kozolcev, v vzdrževanje in obnovo smo vložili nemalo sredstev sicer namenjenih za društveno dejavnost.

 Leseni objekte za oglaševanje se nahajajo na naslednjih lokacijah:

 1. Pred blokom na UBU 32
 2. Pred blokom na UBU 46 (uvoz v naselje iz smeri tržnice Koseze
 3. Poleg mostu, ki povezuje Mercator center in terasaste bloke
 4. Pred hišo na Podutiški cesti 81
 5. Pred hišo na Podutiški cesti 43
 6. Na koncu Kmečke poti-ovinek kjer je iztok iz bajerja
Članarina

Po sklepu UO TD Koseze članarina tudi v letu 2022 ostaja 10,00 EUR. Člani bodo te dni po pošti prejeli položnice.

Praznično voščilo

Vesele božične praznike in zdravo, srečno ter uspešno novo leto 2022, vam želi upravni odbor Turističnega društva Koseze.

Vreme v Kosezah

Stanje vremena ob 11:54:11:
temperatura: 2.4°C | zračni tlak: 1030.0 hPa | vlaga: 65%

Fotografije Kosez

Oglejte si fotografije koseških znamenitosti in utrinke dogajanja v Kosezah.

 • Pogled na Kamniško-Savinjske alpe iz Kosez Pogled na Kamniško-Savinjske alpe iz Kosez
 • Koseški bajer Koseški bajer
 • Koseški bajer v soju lune Koseški bajer v soju lune
 • Delitev toplih napitkov ov večernem teku na smučeh ob baklah Delitev toplih napitkov ov večernem teku na smučeh ob baklah
 • Podutiška cesta Podutiška cesta
 • Gasilni dom PGD Zgornja Šiška Gasilni dom PGD Zgornja Šiška
 • Kozolec ob POT-i Kozolec ob POT-i
 • Koseški bajer Koseški bajer
 • Delitev sadik cvetja ob Koseškem bajerju Delitev sadik cvetja ob Koseškem bajerju
 • Godba na pihala za praznik dela Godba na pihala za praznik dela
 • Delitev sadik cvetja ob Koseškem bajerju Delitev sadik cvetja ob Koseškem bajerju
 • Terasasti bloki Terasasti bloki
 • Cerkev Presvetega Odrešenika Cerkev Presvetega Odrešenika
 • Zasnežene Koseze Zasnežene Koseze
 • Osnovna šola Valentina Vodnika Osnovna šola Valentina Vodnika
 • Soseska Mostec Soseska Mostec
 • Vrtec Mojca Vrtec Mojca
 • Modelarji ob Koseškem bajerju Modelarji ob Koseškem bajerju


Zadnja številka glasila Koseški glas

Prelistajte zadnjo, 82. številko našega glasila, ki je izšla maja 2021.

Pretekle številke glasila:

Več o našem glasilu »