Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.

O društvu

Logotip Turističnega društva Koseze

O nas

Ustanovni zbor Turističnega društva Koseze je bil 30. marca 1994. Na njem so bila sprejeta Pravila društva in nato društvo vpisano v register društev pri Mestnem sekretariatu za notranje zadeve mesta Ljubljana. Turistično društvo Koseze je od ustanovitve povezano v Turistično zvezo Slovenije. Število članov se je od 15 ustanovitvenih članov v letu 1994 povečevalo iz leta v leto, tako da je imelo konec decembra 1997 že 106 članov.

Dogajanje v zadnjem letu

Upravni odbor društva se je v letu 2023 sestal na treh dopisnih sejah. Čistilne akcije smo izpeljali konec marca in aprila. Čistilne akcije je finančno podprl javni zavod Turizem Ljubljana. V mesecu juniju smo ponovno brezplačno delili sadike lončnic. V juniju smo pripravili tudi koncert pihalnega orkestra Ljubljana ob Koseškem bajerju. Tudi v juniju je naš član pripravil razstavo o Pionirski progi na prireditvi v Podbrdu v Baški grapi. V avgustu smo pripravili 84. številko društvenega glasila Koseški glas, ki ga brezplačno prejemajo člani društva in naročniki.

Redno se vzdržuje in dopolnjuje s podatki spletna stran društva. Med ostalim so bile redno dodajane na ogled vse novo skenirane številke glasila.

Dobro smo sodelovali s Četrtno skupnostjo Šiška.

Ob koncu leta 2023 smo imeli v društvu 87 članov s plačano članarino.

Članarina za leto 2024 znaša po sklepu UO TD Koseze 10,00 EUR. Vabimo vas torej, da se tudi vi včlanite v Turistično društvo Koseze, in sooblikujete podobo našega kraja.