Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Poročilo o čistilni akciji

Prejšnji petek smo najprej pospravili nesnago okoli kapelice poleg mostu, ki povezuje Mercator Koseze in terasaste bloke in pobrali smeti na brežini pod parkiriščem Mercator centra Koseze.
V nadaljevanju smo pobrali smeti na divjem odlagališču poleg Policije na Podutiški cesti. Na tej lokaciji že nekaj let čaka na odvoz za cca. 1-2 kamiona gradbenih odpadkov, na kar vztrajno obveščamo tudi Inšpektorat MOL, a ni odziva.
Potem smo se odpravili pogledat situacijo okoli Koseškega bajerja. Ker ni bilo smeti, smo na predlog naših članov odšli še do parkirišča na koncu Bregarjeve ulice poleg Športnega parka Ilirija. Na žalost je omenjeno parkirišče popolnoma zapuščeno in nepospravljeno, še slabše pa je z zelenicami okoli njega ter ob kovinski ograji pomožnega nogometnega igrišča. Ne glede na to, da tako zelenice, kot tudi parkirišče v največji meri uporabljajo obiskovalci Ilirije(tenis, nogomet, tekmovanja) Športno društvo Ilirija ne poskrbi za vsaj minimalen obseg čiščenja. Zato smo tokrat temeljito pobrali odpadne dele avtomobilov, pograbili zelenice, pobrali razbito steklo in vse skupaj odložili na robu parkirišča. Poleg zavržene vzmetnice smo tako nabrali 12 vreč nesnage.
Zbrane odpadke je podjetje Snaga odpeljalo takoj na začetku tega tedna.