Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
NATEčAJ za oblikovanje prepoznavnega znaka TD KOSEZE

Turistično društvo Koseze počasi vstopa v 14. leto delovanja in morda je napočil čas, da izberemo prepoznavni znak. Zato razpisujemo natečaj, ki se nanaša na oblikovanje znaka, katerega bomo v prihodnje uporabljali na dopisih, plakatih, obvestilih, spletni strani, majicah, razglednicah, itd. Prav veliko napotkov ne bi radi dajal, naj gre domišljija svojo pot, paziti pa je potrebno vsaj na par stvari: da se že na prvi pogled vidi, da gre za Turistično društvo Koseze in da slike, grafika ipd. ni avtorsko zaščitena s strani tretje osebe
Predlagana oblika-ideja je lahko narejena v kakršnikoli obliki (elektronsko, na papirju, origami… ni pomembno), važno je, da se iz nje da razbrati, kako in kaj je potrebno narediti za uresničitev ideje.
Na natečaj se lahko prijavi kdorkoli brez omejitev.
V zameno za poslane predloge lahko ponudimo le simbolno nagrado-majico Turističnega društva Koseze in seveda čast in slavo ter večno zapisanost v arhivih Turističnega društva Koseze.
Predloge lahko pošljete po pošti na naslov Turistično društvo Koseze, Ulica bratov Učakar 6, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov info@td-koseze.si.
Natečaj traja do 31.3.2008.
UO TD Koseze si pridržuje pravico izbire najboljše predlagane rešitve. Pridržuje pa si tudi pravico, da ne izbere nikogar.

Upravni odbor Turističnega društva Koseze