Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
ProstorskI načrtI Mestne občine Ljubljana

V času od 15. decembra 2009 do 15. januarja 2010 poteka v Ljubljani javna razgrnitev dopolnjenega osnutka novega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana. Do petka je možno podati pripombe, lahko tudi po elektronski poti – https://urbanizem.ljubljana.si/index2/, kjer si predlog dokumenta tudi lahko ogledate. Vzemitie si čas in preglejte dokumente, saj gre za vaše bivalno okolje in tudi v Kosezah so nam pripravljalci “ponudili-vsilili”, kar nekaj dvomljivih odločitev.