Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Popravilo kozolcev za obvestila

V minulih dneh smo obnovili(popravilo oz. zamenjava strehe, barvanje, obnova napisov) tri kozolce za obvestila, ki so v lasti TD Koseze. Prvi se nahaja na Žigonovi ulici, drugi nasproti policijske postaje na Podutiški cesti in tretji na koncu Kmečke poti ob Koseškem bajerju.