Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Dnevi ČS Šiška

Vabimo Vas na prireditve ob dnevu Četrtne skupnosti Šiška v soboto, 16. junija 2012, prireditve bodo potekale v Mostecu, na Koseškem bajerju in v športnem parku Ilirija. Več na spletni strani http://www.cssiska.si/.