Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN 382 Stanovanjska soseska Koseze

Od 28. 3. do 28. 4. 2014 bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 382 Stanovanjska soseska Koseze (del).
Gradivo bo javno razgrnjeno v prostorih Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure), in na sedežu Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12. in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).
Javna obravnava gradiva bo v torek, 15. 4. 2014, ob 17. uri, v prostorih Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova ulica 1, Ljubljana.