Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Sadike cvetja razgrabljene

V današnji akciji, ko smo brezplačno delili sadike balkonskega cvetja, smo bili priča izjemnemu interesu ljudi. Zaradi številnih nestrpnih čakajočih, smo morali cvetje začeti razdeljevati že pol ure pred napovedanim časom. Več kot 800 sadik cvetja smo nato razdelili med mimoidoče ob Koseškem bajerju v slabi uri. Glede na odziv ljudi smo mnenja, da tako Koseze, še bolj pa ostali predeli Ljubljane očitno potrebujejo še več podobnih dogodkov.