Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Brezplačna sol za posipanje

Meščani in meščanke Ljubljane lahko na sedežu KPL d.d. na Tbilisijski 61 vsak dan od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro brezplačno prevzamejo 15 kg soli za posipanje.

Ob prevzemu soli se morajo izkazati z osebnim dokumentom, iz katerega je razvidno, da so meščani Mestne občine Ljubljana, ter s seboj prinesti ustrezno posodo za prenos soli.