Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Predstavitev osnutka odloka o novem krajinskem parku

Med 20. majem in 20. julijem poteka javna predstavitev osnutka Odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Glede na to, da je prav ta del Ljubljane najbolj rekreativno obremenjen in uporabljen je prav, da se tudi društva in posamezniki, predvsem pa številni pohodniki in tekači, seznanimo z novo nastajajočimi dovoljenji in prepovedmi. Gradivo je dostopno v celoti v prostorih Oddelka za varstvo okolja Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, in na sedežih Četrtne skupnosti Rožnik, Viška 38, Ljubljana, Četrtne skupnosti Šiška, Kebetova 1, Ljubljana, in Četrtne skupnosti Center, Štefanova 9, Ljubljana.

Na Oddelku za varstvo okolja Mestne uprave Mestne občine Ljubljana bo gradivo na vpogled v poslovnem času: v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 16. ure, v petek od 8. do 14. ure. V prostorih četrtnih skupnosti bo gradivo na vpogled v času uradnih ur: v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure ter v petek od 8. do 12. ure.

Javna obravnava gradiva s predstavitvijo razlogov za zavarovanje, osnutka Odloka ter kartografske dokumentacije bo v sredo, 17. junija 2015, ob 17. uri v prostorih Četrtne skupnosti Center, Štefanova 11 Ljubljana.