Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Koši za odpadke

V naselju terasastih blokov je zadnje mesece vse bolj prisotna grda navada stanovalcev blokov, da v koše za odpadke v naselju odlagajo gospodinjske odpadke, ki sicer sodijo v zabojnike za mešane odpadke v kleteh blokov. Koši so sicer namenjeni manjšim odpadkom (papir, robčki, škatlice cigaret, morda pločevinke), nikakor pa ne vse večjim količinam gospodinjskih odpadkov. Kljub 3-4 krat tedenskemu praznenju košev za odpadke, zaradi vran, ki iščejo hrano med gospodinjskimi odpadki (žal je je vse več med odpadki) pogosto okolica košev za odpake ne izgleda prijetno. Ker se kljub opozorilom stanje iz dneva v dan slabša, bomo v izogib neurejenemu izgledu naselja verjetno prisiljeni koše za odpadke odstraniti, saj ne služijo več svojemu prvotnemu namenu.