Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Nova številka našega glasila v arhivu

Na spletno stran smo v arhiv dodali naslednjo številko našega društvenega glasila. Vabimo vas, da si preberete Koseški glas številka 80.