Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Kozolci za obvestila

Eden od prej omenjenih kozolcev za obvestila se nahaja na koncu Kmečke poti ob Koseškem bajerju. Zaenkrat je v še kar dobrem stanju, kar pomeni, da smo ga člani TD Koseze ob zadnji obnovi leta 2019 dobro obnovili.