Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Čistilne akcije

Upravni odbor TD Koseze je sprejel okvirni načrt čistilnih akcij v letu 2024:

 V prvi čistilni akciji bomo čistili brežine Koseškega bajerja in bližnji Koseški boršt ter v nadaljevanju gozd med Koseškim bajerjem, Večno potjo, Cesto na Brdo in potokom Pržanec. Zbirališče pri iztoku iz bajerja ob 17.00 uri. Predvideni datum je 28.marec 2024.

V drugi čistilni akciji  bomo čistili gozd levo in desno od gozdne ceste, ki pelje iz Kosez na Brdo (poleg zahodne obvoznice). Zbirališče pri iztoku iz bajerja ob 17.00 uri. Predvideni datum je 4.april 2024.

V tretji čistilni akciji bomo čistili brežine in okolico potoka Pržanec na trasi od obvoznice mimo Koseškega bajerja do izliva v Glinščico. Zbirališče pri iztoku iz bajerja ob 17.00 uri. Predvideni datum je 11.april 2024.
Dejanski datum izvedbe posamezne čistilne akcije bomo glede na trenutne vremenske razmere objavili tukaj na spletni strani TD Koseze.