Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Končana zadnja čistilna akcija to pomlad

četrto letošnjo čistilno akcijo smo pripravili v četrtek, 16. aprila. Tokrat smo pobirali odpadke ob potoku Pržanec in njegovih pritokih. Skupaj smo danes nabrali 9 polnih vreč odpadkov, vetrobransko steklo, 4 plastične cevi dolžine 8 m, skakalno smučko in leseno paleto.