Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Vabilo na predavanje TUJERODNE VRSTE

Vabimo vas, da se nam v TOREK 2. FEBRUARJA 2010, ob 19.30. uri pridružite na predavanju botaničarke dr. SIMONE STRGULC KRAJŠEK v čitalnici knjižnice Šiška. Z vse večjo mobilnostjo ljudi se veča tudi mobilnost drugih organizmov, ki jih hote ali nehote prenašamo z enega konca sveta na drugega. Nekatere izmed živalskih in rastlinskih vrst se v novem okolju ustalijo in udomačijo, nekatere pa se začno tudi nenadzorovano širiti.