Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Pluženje snega

Pogodbeni izvajalec, ki za TD Koseze pluži določene pešpoti v naselju Koseze že vse od začetka sneženja v nedeljo, 13. januarja vzorno pluži in posipa te poti.

Prejemamo pa tudi številne pritožbe krajanov zaradi slabo ali celo nespluženih ulic v naselju. Obveščamo vse krajane, da je za vzdrževanje cest in ulic je zadolžena/odgovorna zimska služba MOL -dežurno službo lahko pokličete na 01/ 476 92 13  in  041/ 700 300.