Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Brezplačna sol za posipanje

Tako kot vsako zimo tudi letos občankam in občanom MOL omogoča, da dobijo brezplačno sol za posipanje poledenelih tal v zimskih mesecih. Prebivalci Mestne občine Ljubljana lahko od ponedeljka, 18. novembra, dalje na sedežu KPL, Tbilisijska 61, brezplačno prevzamejo 15kg soli za posipanje proti poledici. Izkazati pa se morajo z osebnim dokumentom, iz katerega je razvidno, da so občani Mestne občine Ljubljana in s seboj prinesti ustrezno posodo za prenos soli.
Upravniki ne morejo prevzemati soli za občane.