Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
MOL – odpravljanje posledic žledoloma

Žled in sneg, ki sta v začetku meseca prizadela Slovenijo, sta povzročila veliko škodo tudi na območju Mestne občine Ljubljana. Vremenske razmere so se umirile in čas je temeljito sanacijo škode.
Meščankam in meščanom se zahvaljujemo za solidarnost, strpnost in sodelovanje v dneh, ko je naše mesto prizadela naravna nesreča, ter jih prosimo za nadaljnje sodelovanje.
Na Mestni občini Ljubljana smo skupaj s pogodbenimi izvajalci pripravili sanacijski načrt, z namenom zagotavljanja čim učinkovitejšega odstranjevanja posledic žledoloma.

Funkcionalna zemljišča med bloki, manj frekventni parki in otroška igrišča

Z deli na teh območjih bodo izvajalci pričeli predvidoma konec februarja, dela pa bodo trajala najmanj mesec dni. Do začetka del bomo nevarna drevesa oz. območja zavarovali s trakovi, obiskovalce pa pozivamo, da zaradi lastne varnosti označbe dosledno spoštujejo in se tem drevesom ne približujejo.
Ekipe bodo delo opravljale po terminskem načrtu ter glede na vremenske razmere in varnost odstranjevale nevarno drevje prednostno z mestnih vpadnic, potem pa še po ostalih ulicah in cestah. Meščane in meščanke bomo sproti obveščali o lokacijah in delu ekip, ki čistijo posledice žleda. V obveščanje se bodo aktivno vključile Četrtne skupnosti MOL ter ljubljanska turistična društva, informacije bomo objavljali tudi na spletni strani www.ljubljana.si.
Pristojne službe Mestne občine Ljubljana bodo zagotovile ekipe na terenu, v akciji pa bodo sodelovali tudi javni zavodi in podjetja, ki delujejo v okviru Mestne občine Ljubljana. Želimo si, da bi celotno območje čim prej očistili vseh posledic žleda in snega, ter Ljubljani povrnili njeno podobo pred naravno nesrečo.
Ob tem pozivamo meščanke in meščane, da se nam pridružijo ter po svojih močeh pomagajo, pri odpravi posledic nesreče. Svoje pobude ter podatke o lokacijah nevarnega drevja lahko sporočijo preko spletnega servisa »Pobude meščanov«, na e-naslov pobude@ljubljana.si ter po tel: (01) 306 12 82 in (01) 306 10 65.

Vsem, ki imate na svojih zemljiščih podrto drevje oziroma vejevje, svetujemo, da spremljate terminski načrt čiščenja in takrat, ko bodo ekipe v vaši okolici, odložite obrezane veje na pločnik oziroma drugo javno površino, kjer ne bodo ovirale udeležencev v prometu. Naše ekipe ga bodo brezplačno odpeljale na odlagališče. Porezano vejevje lahko tudi sami odpeljete in brezplačno oddate v Zbirnih centrih Barje in Povšetova ter na deponijah podjetja Tisa, Cesta v prod 84, ter podjetja Hoja, Žagarska 5, Škofljica. V okviru sanacije bomo podrto drevje na javnih površinah nadomestili z novimi drevesi.

Prav tako pozivamo lastnike gozdov, da v tem času očistijo gozdove.

Odstranjevanje posledic žleda in snega na območju Mestne občine Ljubljana bo trajalo več mesecev, sanacija škode pa tudi več let, vendar verjamemo, da bo z našim skupnim delom Ljubljana že spomladi znova zasijala.

Vir: Kabinet župana MOL – odsek za odnose z javnostmi