Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Odpravljanje posledic žleda v Kosezah

Žled in sneg, ki sta v začetku februarja prizadela tudi Koseze, sta povzročila kar nekaj škode. Interventna ekipa TD Koseze je že med samim dogodkom v sodelovanju z gasilci PGD Zgornja Šiška poskrbela, da so bile pešpoti v naselju prehodne, večje veje in drevesa pa prežagani in odstranjeni na zelenice. Zato se je lahko tudi nemoteno izvajala zimska služba-pluženje in posipanje pešpoti v naselju UBU.
Takoj po prenehanju žleda, se je pristopilo k odstranjevanju vej – razžaganje in odvoz v naselju terasastih blokov. Pogodbeni izvajalec je dela v glavnem končal, ostala je le še polomljena vrba na zelenici pri Iliriji, kjer do sedaj zaradi razmočenega terena nismo šli z vozili na zelenico.
Del zbranega vejevja je že bil odpeljan iz naselja, preostanek pa čaka na odvoz na dveh lokacijah – pri pošti v osrednjem delu naselja in pri UBU 46.
Že prejšnji teden je bilo pospravljeno in odpeljano vejevje iz celotne Podutiške ceste, ta teden pa se dela izvajajo v individualnem delu naselja. Za čiščenje ostajajo še Kremžarjeva ulica, Cesta na Laze, Brajnikova ulica in Ulica Zore Ragancinove.