Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Predstavitev novega odloka MOL o vrtičkih

Vabimo občane Četrtne skupnosti Šiška na predstavitev novega odloka in pravilnika o urejanju in oddajanju zemljišč MOL za potrebe vrtičkarstva. Predstavitev za občane bo v sredo, 21. maja 2014 ob 17. uri, na sedežu ČS Šiška, Kebetova 1, 1000 Ljubljana.
Predstavnica MOL ga. Helena Regina vam bo posredovala potrebne informacije, kakšne spremembe je prinesel nov odlok in pravilnik in kakšni so pogoji za najem vrtička.