Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Sadike cvetja so hitro pošle

V včerjšnji akciji brezplačnega razdeljevanja sadik balkonskega cvetja in zelišč , smo bili priča velikemu interesu ljudi. Že dobro uro pred napovedanim začetkom, so številni  čakali na sadike cvetja. Več kot 800 sadik cvetja in 300 sadik zelišč smo razdelili med mimoidoče ob Koseškem bajerju v dobri uri. Vsak obiskovalec je prejel dve sadiki cvetja, žal pa je bilo ponovno  nekaj nesramnih obiskovalcev iz Kosez(predvsem iz terasastih blokov), ki so želeli vzeti in so tudi vzeli po več sadik cvetja.