Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Invazivne tujerodne rastline v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib bomo v prihodnjih letih v okviru projekta LIFE ARTEMIS izvedli več akcij, katerih cilj je zaustaviti širjenje invazivnih tujerodnih rastlin. K sodelovanju pri njihovem popisovanju in odstranjevanju vabimo tudi prostovoljce. Problematiko tujerodnih rastlin in potek akcij bomo predstavili na predavanju, ki bo potekalo za Četrtno skupnost Šiška, Kebetova 1
10. maja 2017 ob 18.00 v prostorih Četrtne skupnosti.

Vljudno vabljeni!