Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Javno naznanilo

Mestna občina Ljubljana obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški del in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del z Okoljskim poročilom k spremembam in dopolnitvam Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – strateški in izvedbeni del. Več na https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/oddelki/oddelek-za-urejanje-prostora/javne-razgrnitve/javna-razgrnitev-dopolnjenega-osnutka-sprememb-in-dopolnitev-obcinskega-prostorskega-nacrta-mestne-obcine-ljubljana-strateski-in-izvedbeni-del/