Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Košnja zelenic

Danes smo končali prvo letošnjo košnjo zelenic , ki jih vzdržuje Turistično društvo Koseze v naselju terasastih blokov na Ulici bratov Učakar. V naslednjem tednu pa bomo pričeli s košnjo še v individualnem delu naselja Koseze.