Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Novi številki našega glasila v arhivu

Na spletno stran smo v arhiv dodali naslednji številki našega društvenega glasila. Vabimo vas, da si preberete Koseški glas številka 77 in Koseški glas številka 78.