Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Klopi v Kosezah

Izgleda da klopi v Kosezah nezadržno propadajo, odkar je TD Koseze prenehalo urejati in vzdrževati naselje. V zadnjem letu jih nihče ne popravlja in vzdržuje. Le kaj počno novi urejevalci naselja?