Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Nosilci in vrtljivi drogovi za zastave

Lepo povabljeni na predavanje Jakoba Novaka, ki bo 27. 9. v Mestnem muzeju Ljubljana.

Vas zanima kakšen nosilec za zastavin drog je potrebno uporabiti na hiši, da nam zamakanje ne uniči fasade? Kaj pa kakšen drog potrebujemo, da se nam zastava ne zapleta?

Vse to in še več boste izvedeli na predavanju z naslovom Nosilci in vrtljivi drogovi za zastave: pravilna izbira in nameščanje ter preprečevanje zapletanja zastav in zamakanja fasad.

Nosilci zastav so arhitekturni element na stavbi, ki je v očeh javnosti ali laičnega posameznika popolnoma nevidna stvar. Priznani arhitekti so v preteklosti posvečali veliko pozornosti skladnosti zunanje podobe fasade z nosilci. Žal pa v zadnjih desetletjih to področje izginja in mu namenjamo premalo pozornosti, kar lahko povzroči precejšnjo materialno in nematerialno škodo zaradi neustreznih rešitev. V kolikor se hočemo poistovetiti z osnovnim državnim simbolom, ki ga zastava predstavlja, mora biti ta dostojno nameščena in vzdrževana. Le s tem na pravilen način spodbujamo domoljubje in pripadnost, ki se kaže tudi v skrbi za okolico in njen videz. Predavatelj Jakob Novak nam bo zato v svojem predavanju predstavil strokovno tehnični vidik nameščanja zastav, s pregledom na zgodovino in orisom današnje problematike. Kot inovator bo predstavil tudi svoje inovativne oblikovalsko tehnične rešitve za nosilce in drogove, ki ne le izražajo celostno podobo objekta, temveč tudi vključujejo varnostno-organizacijske vidike za preprečevanje neustreznih nameščanj nosilcev ter škode na fasadah.

Predavanje poteka pod okriljem avtoritete na področju zastavoslovja in grboslovja, društva Heraldica Slovenica.