Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Odgovor Službe za lokalno samoupravo Mestne občine Ljubljana

Po elektronski pošti smo 16.9.2020 prejeli naslednji birokratski odgovor:

Spoštovani predsednik Turističnega društva Koseze gospod Janez Vovko!

Vezano na vaš dopis št 8/2020VJ z dne 3.9.2020 v katerem predlagate, da Četrtna skupnosti Šiška prevzamemo skrb za objekte za oglaševanje v naselju Koseze, vam sporočamo, da Četrtna skupnost Šiška na katero ste naslovili dopis ni pravni naslednik Krajevne skupnosti Koseze. Pravni naslednik krajevnih skupnosti je Mestna občina Ljubljana. Znotraj mestne uprave pa organi upravljajo z zadevami glede na delovno področje, ki jim ga določajo predpisi, kar pomeni, da Služba za lokalno samoupravo ni prevzela vseh pristojnosti in nalog bivših krajevnih skupnosti.

Glede objektov za oglaševanje, ki jih omenjate, vam sporočamo, da ob prenehanju delovanja krajevnih skupnosti, Mestna občina Ljubljana ni nasledila oziroma prevzela objektov za oglaševanje, kot osnovnih sredstev od Krajevne skupnosti Koseze. Posledično pomeni, da ni bila in ni dolžnost MOL, da jih vzdržuje.

Sporočamo vam, da četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana nimajo pristojnosti vzdrževanja in postavljanja objektov za oglaševanje.

S spoštovanjem!

Vojko Grünfeld, vodja službe

Mestna uprava

Služba za lokalno samoupravo

Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana