Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Poročilo o čistilni akciji

Potem ko je prejšnji teden čistilna akcija odpadla zaradi slabih vremenski razmer, smo danes izvedli čistilno akcijo na več predvidenih lokacijah. Od petih popoldne do osmih zvečer smo najprej očistili obrežje Koseškega bajerja in bližnji Koseški boršt (gozd med bajerjem, streliščem lokostrelcev, Večno potjo in motelom Tikveš). Nabrali smo preko 20 polnih vreč za odpadke.
V nadaljevanju smo uspeli iz gozda med Koseškim bajerjem, Večno potjo in Cesto na Brdo ter Potjo spomina prinesti še 15 vreč drobnih odpadkov, poleg tega pa še nekaj avtomobilskih pnevmatik, ostanke avtomobila, nekaj polomljenih plastičnih stolov, ostanke nekakšne izolacije za kable in prometni znak ter zavržen gasilni aparat.
Vse to smo s pomočjo traktorja in prikolice pripeljali in odložili na vzhodni obali bajerja na koncu asfaltirane Koseške ceste, ki vodi od Večne poti mimo motela Tikveš proti bajerju.
Med akcijo smo poskrbeli za pogostitev sodelujočih.