Jedro stare vasi Koseze je ležalo ob križišču sedanje Podutiške in Koseške ceste. Vas je dobila ime po staroslovenskih kosezih, pripadnikih starega, na pol plemiškega, slovenskega družbenega sloja.
Stari izvodi časopisov

če razpolagate s starimi izvodi tovarniškega glasila AGROSTROJali glasila bivše občine Ljubljana-Šiška JAVNA TRIBUNA, vas prosimo, da nam to sporočite.